logo
MINOR_raster

Minor

Verbouwing van een zolder tot studio's - Brussel
Reconversion d'un grenier - Brussel

Werf / Chantier

grid

Galg

Verbouwing van een woning - Beersel
Transformation d'une maison - Beersel

Opgeleverd / Réceptionné

COSMOS-luchtbeeld

Over Cosmos

Nieuwbouw van 5 studio's – Anderlecht
Nouvelle construction de 5 studios – Anderlecht

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
Demande de permis d'urbanisme

VERDUN2_SITE GRID

Verdun

Nieuwbouw van 5 woningen - Haren
Nouvelle construction de 5 logements - Haren

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
Demande de permis d'urbanisme

GRID glasraam

Bouillon

Reconversie van een kapel tot wijkcentrum – Schaarbeek
Transformation d'une chapelle en maison de quartier – Schaerbeek

Voorontwerp / Avant-projet

mozaiek

Cosmos

Verbouwing van een sociaal ontmoetings- en opleidingscentrum – Anderlecht
Transformation d'un centre de rencontre et d'enseignement social – Anderlecht

Werf / chantier

loftmakette

Fontaine

Verbouwing atelier tot loft - Laken
Transformation d'un atelier en loft - Laeken

Werf
Chantier

SCHOOL_mozaïek2

Bockstael

Nieuwbouw van een kleuterschool - Laken
Construction d'une école maternelle - Laeken

in samenwerking met / en collaboration avec
Frank De Groeve

Wedstrijd/Concours
Niet uitgevoerd/Non exécuté

ROMEIN_mozaïek

Romein

Nieuwbouw van een rijwoning - Koningslo
Construction d'une maison - Koningslo

Opgeleverd/Receptionné

sintjoris_foto3

Joris

Reconversie tot sociale woningen – Brussel Stad Logements sociaux – Bruxelles Ville

in samenwerking met / en collaboration avec
Frank De Groeve

Opgeleverd / Réceptionné

VREDE_mozaïek

Vrede

Verbouwing van studio's voor daklozen – Brussel Stad Transformation des studios pour des sans-abris – Bruxelles Ville

Opgeleverd / réceptionné

BRIQUES_mozaïek

Briques

Inrichting van een loft – Brussel Stad
Aménagement d'un loft – Bruxelles Ville

Opgeleverd / Réceptionné

GREVEN_mozaïek

Thomas

Verbouwing van een rijwoning – Schaarbeek Transformation d’une maison – Schaerbeek

Opgeleverd / Réceptionné

BRUTOPIA-mozaiëk

Miro

Inrichting van een lokaal dienstencentrum – Vorst Aménagement d’un centre de service locale – Forest

Opgeleverd / Réceptionné

merid12 low

Middag

Inrichting van een rijwoning – St.-Joost-ten-Node Aménagement d'une maison - St.-Josse-ten-Noode

Opgeleverd / Réceptionné

ARTOIS_mozaïek

Artois

Verbouwing van een dagactiviteitencentrum – Brussel Stad
Transformation d’un centre d’activités – Bruxelles Ville

Werf / Chantier

ANKER_fotomontage

Anker

Verbouwing van een lokaal dienstencentrum – Brussel Stad Transformation d’un centre de service local – Bruxelles Ville

Werf / Chantier

ALTITUDE_mozaïek

Altitude

Verbouwing van een woning – Vorst
Transformation d’une maison – Forest

Opgeleverd / Réceptionné

photos of all built projects : Sandy Macharis 

website : OutOfOffice